MÖME

Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesület

Kapcsolat:  Dr. Benkő István, titkár   
e-mail: benkoe.istvan@gmail.com  –  telefon: +36-70-588-6764
Tájékoztató

A Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesület 2002. január 25-én alakult.

Az egyesület célkitűzése, hogy

  1. elősegítse a magyar őstörténet, mint önálló tudományszak (diszciplina) és a kapcsolódó vagy érintkező tudományok, tudományágak művelését, azok tényeinek és értékeinek európai megismertetését, ezáltal az Európai Unióval fennálló kulturális kapcsolatok fejlesztését és a nemzeti értékek integrálódását,
  2. alkotó műhelyt és fórumot teremtsen a magyar őstörténet és a kapcsolódó vagy érintkező tudományok, tudományágak kutatói számára,
  3. elősegítse és támogassa a tudományos módszerekkel elért kutatási eredmények nyilvánosságra hozatalát, terjesztését, széles körű megismertetését és elismertetését,
  4. elősegítse és támogassa a kutatók bel- és külföldi szakmai kapcsolatainak kiépítését és fenntartását,
  5. elősegítse és támogassa a magyar őstörténet és a kapcsolódó vagy érintkező tudományok, tudományágak oktatását, a tudományterület iránt érdeklődő fiatalok képzését és továbbképzését, kutatás módszertani és képességfejlesztő nevelését,
  6. elősegítse a történeti értékek feltárását, megőrzését és az ismeretterjesztés révén történő közkinccsé tételét.

Az egyesület első elnöke Erdélyi István régész, történész, akadémiai doktor volt 2014-ig. 2014-2017 között az elnöki tisztséget Surányi Dezső biológus, a történeti-ökológiai kérdések kutatója, akadémiai doktor töltötte be. 2017-ben az egyesület Obrusánszky Borbála mongolista történészt választotta meg elnöknek.

Az egyesület első titkára Darkó Jenő történész, kandidátus volt 2014-ig, majd a feladatot dr. Benkő István jogász vette át.

Az egyesület első tiszteletbeli elnöke Harmatta János akadémikus volt 2004-ig, majd Harmatta János halála után a tisztséget Székely György akadémikus töltötte be 2016-ban bekövetkezett haláláig.

Az egyesület tevékenysége keretében a tagjai által végzett kutatások eredményeinek bemutatása érdekében rendszeresen tart nyilvános konferenciákat és kiadja az ELEINK Magyar Őstörténet folyóiratot.

Budapest, 2017-11-07

KAPCSOLAT:  Dr. Benkő István, titkár,

e-mail: benkoe.istvan@gmail.com

telefon: +36-70-588-6764