24 Luglio 2024

Prokop Péter 1919-2003

Prokop Péter 1919-2003, pap festő és író a XX. században

Prokop Péter (Kalocsa, Pest vm., 1919. jan. 6.-Bp., 2003. nov. 11.): pap, festő, író. - Kalocsán 1929-37: gimnáziumot 1937-42: teologiát végzett és 1942. III. 22: pappá szentelték Dunapatajon kp. 1945-: a budapesti Képzőművészeti Főiskolán Kontuly Bélától alakrajzot és freskófestést, Elekfy Jenőtől vízfestést, Barcsay Jenőtől távlatrajzot, Domanovszky Endrétől ornamentikát tanult. 1947: végzés előtt ordináriusa kihelyezte, Dunatetétlenen kp., ahol a tp. szekkóját, Kecelújfaluban a kpna falképét festette. 1949-55: Mélykúton kp., itt festett képei részben Dorner Mártáé lettek, a többin Kalocsa városa és az Érsekség osztozott (a városi képtárat, a „Prokop Galériát” később visszavette a várostól és az érsekségnek adta). 1950: a sükösdi templom szentélyének falára 100 m²-es Utolsó ítélet-freskót festett; a templomhajó al secco képeit (sztek) az egyik plébános később lemeszeltette. Ezután Bácsszőlős, Bácsbokod, Baja-Kiscsávoly, Szend és Hegykő templomaiban dolgozott - 1957. I: Rómába emigrált, művészeti tanulmányait az Accademia di Belle Arti di Roma növendékeként fejezte be. 1968: olasz állampolgár. - 1960 u. számos róm. és itáliai egyházi intézmény falait díszítette freskókkal, színes ablakokkal és képeivel. 1964: a South Bend-i M-ok Nagyasszonya-templomban 200 m²-nyi falképet és 36 m²-es szárnyasoltárt, 1967: a róm. Szt István Ház kápolnájában Árpád-házi szenteket festett. 1970: Fatimában 13 színes ablakot készített, 1993: a keresztút végén álló Kálvária-kápolnában a szentélyt, a mennyezetet és a falakat mozaikkal borította. - 1989 után Rómában és Budapesten élt. 1987: Kalocsán Pro Urbe-, 1989: Pro Cultura Hungarica-díjat, 1992: a Cseppkőbarlang c. könyvéért nívódíjat, 1998: Kecskeméten Bács-Kiskun m. művészeti díja, 2003. VIII. 20: a M. Közt. Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott. 1997: a M. Írószöv. tagja. - Közel 10 ezer táblaképet festett, többségüket Mo-nak ajándékozta. Közel 30 képe a római PMI-be, több mint 130 a Generalizia S. Maria di Leuca zárdába, 340 kép az Esztergomi Keresztény Múzeumba került. Végakarata szerint egy helyen, csepeli műtermében kívánta megőrizni a Szt József Otthonban tárolt 3000 képét. -
Könyvei (festményeivel, grafikáival): Keresztúton. Róma, 1983. - Uram, irgalmazz.Uo., 1983. - Boldogasszony. Uo., 1984. -Üdvösségünk. Uo., 1985. - Római évek.(Művei jegyzékével) Uo., 1985. - Kavicsdobáló. Uo., 1987. - Fügefám alól. Bp., 1989. - Cseppkőbarlang. Uo., 1991. - Pannónia szentjei. Puskely Mária szövegével. Uo., 1991. - Modelldíj nélkül. Uo., 1992. - Hulló tobozok. Uo., 1993. - Puskely Mária:„Virágos kert vala híres Pannónia...” 65 grafika. Uo., 1994. - Tarkabarka. Uo., 1995. - Pukkanó buborék. Uo., 1996. - Sziromszállingó. Uo., 1997. - Innen-onnan találomra.Uo., 1998. - Vén ág is hoz virágot. Uo., 1999. - Innen s a mindeneken túl. Uo., 2001. -Igaz ember módra. Bp., 2002. -
Képei (nyomtatásban megjelentek): A keresztút (14 db 43x32 cm) - M. szentek (23 db 14x8). Róma, 1978. - Rózsafüzér. Róma, 1980. - Naptárak: Bp., 1983. (13 kép); Bp., 1985, Róma, 1989. (13 grafika); Róma, 1987. (Mária-évre); Róma, 1989, Bp., 1991. (13 fametszet); Róma, 1990. (m. szentek); Róma-Bp., 1992. (a családról); ; Bp., 1993. (fatimai mozaikok); Bp., 1994. (Szt László); Bp., 1995. (lengy-m. sztek, 13 grafika); Bp., 1997. (m-ol-ném. sztek); Bp., 1998. (mélykúti Szt Erzsébet-tp. szárnyasoltárának képei). - Mária-évi plakát. Róma, 1987. - Szt István-évi plakát. Róma, 1988. -
Falképei tp-okban: 1947: Dunatetétlen, Kecel-Újfalu, 1948: Hajós, Bp.-Oltáriszentség lelkészség (VI. ker. Vörösmarty u. 40), 1950: Sükösd, 1953: Bácsszőlős, Bácsbokod, 1955: Baja-Kiscsávoly, Szend, 1956: Hegykő. -

2012.09.12 Prokop Péter művészete közelről, kiállítás megnyító a Vollnhofer ArtStudioban

A SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE Fesztivál rendezvénysorozata keretében megrendezett kiállítás célja Prokop Péter pap festő (1919-2003) életművének még szélesebb körben történő bemutatása.
A kiállítás fővédnöke Varga Lajos püspök volt, aki Dr. Prokopp Mária művészettörténésszel együtt méltatta Prokop Péter munkásságát.
A VILLŐ ÉNEKEGYÜTTES Mária énekeket énekelt

A kiállítás albuma ITT tekinthető meg.

A TV2 Reggeli gondolatok műsora Prokop Péterről
:

2012.09.26. Találkozásaim Prokop Péterrel - Dr. Szabó Ferenc jezsuita előadása a Vollnhofer ArtStudioban a Prokop Péter kiállítása alatt.


Realizzazione siti web www.sitoper.it