20 Giugno 2024

Benkő Erzsébet 1911-2000 egy tanítvány a Szőnyi festőiskolából


Születésének 100. évfordulója alkalmából a Vollnhofer ArtStudioban 2011 október 14-én kiállítás nyílt Benkő Erzsébet festő és gobelinszövő munkáiból.

Benkő Erzsébet hosszú élete során végigélte a század reményeit és csalódásait. A Szőnyi-festőiskolában művészettörténeti jelentőségű portrékat készített híres vagy később híressé váló festőtársairól. A harmincas években, a Trianon utáni Magyarország gondjait, a világválság következményeit látva figyelme a szegénység felé fordult. Ezt tükrözi az olaj munkásportré, a korai gobelinjei, mint például a Váci úti utcakép. A II. világháború idejéről kevés képe maradt. "Háború alatt hallgatnak a múzsák." A háborút követően készült képein a kedves életképek és a szimbolikus harc a gonosszal témája váltakozva jelenik meg. Foglalkoztatják a párkapcsolatok: a fiatal pár, majd az öreg házaspár képe. A sárkányon álló hegedűs még azzal a reménnyel készült, hogy a gonoszt le tudja győzni a jóság, a szépség. A Sárkány című nagyméretű, tűzvörös képen már a sárkány és a farka mellett álló piciny idős házaspár a gonosz el-hatalmasodását sugallja. Utolsó éveiben alkotott két képe, a Fekete Krisztus és az Út a kereszt felé azt mutatja, hogy az ember önmegváltásának, önmagától való megjavulásának reménye helyett arra a meggyőződésre jutott, hogy a békességet, boldogságot csak Krisztusra nézve lehet megtalálni.
Tanulmányai, munkássága
Érettségi után képzőművészeti tanulmányait tizenkilenc éves korában kezdte meg Aba Novák Vilmos, majd Szőnyi István festőiskoláiban. (Szőnyi István egykor Ferenczy Károly tanítványa volt.) Később a párizsi École des Beaux Arts-ban képezte magát tovább. A gobelinszövést 1939-ben az Iparrajz Iskola esti tagozatán tanulta.
1934-ben a Nemzeti Szalon "Szinyei Fiatalok" kiállításán "Öregasszony" című festményével "Kitüntető Elismerést" kapott. 1936-ban a Szocialista Képzőművész Csoport hűvösvölgyi kiállításán két festményével szerepelt. 1943-ban az Iparművészeti Társulat kiállításán mutatta be két gobelinjét. 1949-ben önálló kiállítása volt a Fényes Adolf teremben, majd ugyanott 1959-ben Földes Lenke szobrászművésszel, 1969-ben pedig Kende Judit keramikus művésszel állított ki, majd 1980-ban a kőszegi Jurisich Vár Művelődési Központban volt kiállítása. A Budapest Galéria rendezte önálló kiállítását 1986-ban az óbudai Zichy-kastély kiállítótermében. 1992-ben a Budafoki Önkormányzat tanácstermében mintegy húsz gobelinjét és egy festményét, majd 1997-ben a Százhalombattán a Matrica Múzeumban önálló kiállításon gobelinjeit és rajzait.

Családi körülményei nem engedték meg, hogy kizárólag művészettel foglalkozzon. Műveinek száma éppen ezért nem túl nagy. 40-45 szövött képe, 10-15 festménye és 100-150 rajza, vázlata van. Gobelinjeit maga szőtte. Több szövött képét őrzi az Iparművészeti Múzeum és a Nemzeti Galéria, Benkő Erzsébetnek a Szőnyi-festőiskolában készült művei közül a Nemzeti Múzeum tulajdonában van két rajza az iskolában, 1934-ben modellt ülő Derkovits Gyula festőművészről és feleségéről, valamint egy festménye az ugyancsak Szőnyinél tanult Berda Ernő festőművészről. Benkő Erzsébetnek 30 gobelinjét őrzi letétként a Nemzeti Múzeum. Néhány szövött képe magánkézen van, műveinek legtöbbje azonban a család tulajdonában maradt.

Művészettörténeti jelentősége van korai, többek között neves festőkről készült portréfestényeinek, valamint a Szőnyi-festőiskoláról a Művészettörténeti Értesítő 1975. számában megjelent értkezésének.


2011.10.14. Benkő Erzsébet emlékkiállítás születésének 100. évfordulója alkalmából a Vollnhofer ArtStudiobanA kiállítást Balajthy Katalin művészettörténész nyitotta meg a család és barátok részvételével. Triznyáné, Szőnyi Zsuzsa, Szőnyi István leánya is kitüntette az eseményt jelenlétével a Szőnyi emlékmúzeum akkori igazgatójának, Klemmné Németh Zsuzsával együtt. Benkő Erzsébet festői pályáját nem tudta folytatni családi és külső körülmények miatt, viszont szövött képeivel, gobelinjeivel maradandót alkotott az utókor számára, képein átsugárzik egy évszázad nehéz küzdelmes sorsa, de mély humanizmusa reményt sugároz. A kiállításon gobelinjei szerepeltek és csak később sikerült megtalálnunk további, eddig nem ismert munkáit, grafikákat, pasztell zsírkréta és akvarelleket, sőt pár olaj festményét is.

A kiállítás albuma ITT látható2014.05.10 - 08.03. Egy Tanítvány a Szőnyi Festőiskolából: Benkő Erzsébet, kiállítás a zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeumban az időközben felfedezett művekkel


Realizzazione siti web www.sitoper.it