20 Giugno 2024
course: Home

MÖME

Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesület


A MÖME Dr. Erdélyi István régész-történész professzor kezdeményezésére alakult 2002-ben.

Az egyesület célja, hogy elősegítse a magyar őstörténet, mint önálló tudományszak (diszciplina)
és a kapcsolódó vagy érintkező tudományok, tudományágak művelését. Ennek érdekében konferenciákat szervez, kiadványokat gondoz, folyóiratot ad ki.


Az egyesület első elnöke Erdélyi István régész, történész, akadémiai doktor volt 2014-ig. 2014-2017 között az elnöki tisztséget Surányi Dezső biológus, a történeti-ökológiai kérdések kutatója, akadémiai doktor töltötte be. 2017-ben az egyesület Obrusánszky Borbála mongolista történészt választotta meg elnöknek.

Az egyesület első titkára Darkó Jenő történész, kandidátus volt 2014-ig, majd a feladatot dr. Benkő István jogász vette át.

Az egyesület első tiszteletbeli elnöke Harmatta János akadémikus volt 2004-ig, majd Harmatta János halála után a tisztséget Székely György akadémikus töltötte be 2016-ban bekövetkezett haláláig.

Az egyesület tevékenysége keretében a tagjai által végzett kutatások eredményeinek bemutatása érdekében rendszeresen tart nyilvános konferenciákat és kiadja az ELEINK Magyar Őstörténet folyóiratot.

Kapcsolat: Dr. Benkő István, titkár,

e-mail: benkoe.istvan@gmail.com

telefon: +36-70-588-6764
A magyar történelem talán legvitásabb kérdései, hogyan keletkezett a magyar nép, hol volt az őshaza. A ma általánosan elterjedt nézet: a magyar őshaza az Ural mellett volt. Újabban ezt úgy módosították: a fejlődés más-más szakaszában másutt és másutt volt az őshaza is. Az uráli alapnyelvet beszél...

Realizzazione siti web www.sitoper.it