24 Marzo 2019
[]

course: home

MÖME

Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesület

A MÖME Dr. Erdélyi István régész-történész professzor kezdeményezésére alakult 2002-ben.

Az egyesület célja, hogy elősegítse a magyar őstörténet, mint önálló tudományszak (diszciplina)
és a kapcsolódó vagy érintkező tudományok, tudományágak művelését. Ennek érdekében konferenciákat szervez, kiadványokat gondoz, folyóiratot ad ki.


Az egyesület első elnöke Erdélyi István régész, történész, akadémiai doktor volt 2014-ig. 2014-2017 között az elnöki tisztséget Surányi Dezső biológus, a történeti-ökológiai kérdések kutatója, akadémiai doktor töltötte be. 2017-ben az egyesület Obrusánszky Borbála mongolista történészt választotta meg elnöknek.

Az egyesület első titkára Darkó Jenő történész, kandidátus volt 2014-ig, majd a feladatot dr. Benkő István jogász vette át.

Az egyesület első tiszteletbeli elnöke Harmatta János akadémikus volt 2004-ig, majd Harmatta János halála után a tisztséget Székely György akadémikus töltötte be 2016-ban bekövetkezett haláláig.

Az egyesület tevékenysége keretében a tagjai által végzett kutatások eredményeinek bemutatása érdekében rendszeresen tart nyilvános konferenciákat és kiadja az ELEINK Magyar Őstörténet folyóiratot.

Kapcsolat: Dr. Benkő István, titkár,

e-mail: benkoe.istvan@gmail.com

telefon: +36-70-588-6764
A magyar történelem talán legvitásabb kérdései, hogyan keletkezett a magyar nép, hol volt az őshaza. A ma általánosan elterjedt nézet: a magyar őshaza az Ural mellett volt. Újabban ezt úgy módosították: a fejlődés más-más szakaszában másutt és másutt volt az őshaza is. Az uráli alapnyelvet beszél...

Realizzazione siti web www.sitoper.it
close
Request the product
Enter your email address to be notified when the product will be available again.Request for availability sent
Availability request not sent